Tópark Óvoda és Általános Iskola

Aktualitások

Következő tájékoztató nyílt napunkra várjuk az óvoda és iskola iránt érdeklődőket: 2024. január 17-én 9-től 12 óráig az iskolában: 2051 Biatorbágy Tópark Sasbérc út 1.

DIÁKÚJSÁG – „TÓPARCH VIBE”

Megjelent iskolánk diáklapjának, a Tóparch vibe második száma.

https://online.fliphtml5.com/nryft/jvof

DIÁKÚJSÁG – „TÓPARCH VIBE”

Megjelent iskolánk diáklapjának, a Tóparch vibe első száma.
A főszerkesztő, Tárnok Nóra,, 5. osztályos diákunk a következő témákat ajánlja:
Verselési kísérletek, pályázat, tanári interjú, Hajnal és Grafit, könyvajánlók, karakterrajzok az „Avatar”-ból, keresztrejtvény. A szerkesztőség várja a tóparkos diákok munkáit közlésre!
https://online.fliphtml5.com/nryft/rrgb/

BOGARAS VAGYOK – élménypedagógiai foglalkozás

Az ízeltlábúak varázslatos világáról láthattunk előadást kedden a tornateremben.
Vendégeink voltak pókok, botsáskák, ezerlábúak, skorpiók és egyéb csuda dolgok.
Minden korosztálynak nagy élmény volt a program.

Aki többet szeretne tudni: http://www.bogarasvagyok.hu/

SAKKBAJNOKSÁG

Március első hetében megkezdődik a sakkszakkör sakkbajnoksága.
Tizenkét sakkozó méri össze tudását szerdánként. Minden alkalommal minden versenyző egy meccset játszik világossal és sötéttel is – az esélyegyenlőség okán.
Közben Rorsetzer Dávid és Szerdahelyi Barnabás új játékát is kipróbáljuk. Neve: űrlénysakk.
A szabályokat a diákújság következő számában olvashatják.

A PÁL UTCAI FIÚK NYOMÁBAN

A felső tagozatosok pénteken Budapesten Nemecsek, Boka, Csónakos, Csele és a többiek nyomába eredtek. Végigjárták a világhírű regény helyszíneit, a Muzit (Múzeumkertet), a Pál utcát, a Mária utcát és a Práter utcát, megkeresték Nemecsek házát, valamint a fiúk iskoláját a Lónyay utcában.

Pedagógiánk

TÓPARK – kiút a körforgalomból!

A Tópark Általános Iskolához egy körforgalom kijáratán keresztül vezet az út. Ez az iskola – szellemiségével, módszereivel, stílusával – ugyanúgy kiutat jelenthet a közoktatás rendre ismétlődő reformpróbálkozásainak reménye, és az újra és újra megtörténő visszarendeződések reménytelenségének körforgásából.

Az iskolánk szakmai közössége által alkalmazott alternatív pedagógiai módszereket – melyeknek forrása a tantestületet alkotó pedagógusok tapasztalata, képzettsége, kreativitása – az alábbi alapelvek szolgálatába kívánjuk állítani:

 1. Munkánk során megfelelő egyensúlyt szeretnénk teremteni az alapkompetenciák elsajátíttatása, egy szükséges szintű, de nem kizárólagos általános műveltség biztosítása és az aktív, önálló tanulás attitűdjének kialakításához szükséges módszertan átadása között. 

A modern oktatás kívánalmainak megfelelően szeretnénk kimozdulni az egyoldalúan tananyagközpontú, kizárólag a lexikális ismeretek fontosságában hívő tanterv által irányított gyakorlatból, egy praktikus tudást biztosító szerepkörbe, ahol a módszertani arzenálunk kialakításában a nyitott oktatás (open learning) koncepciójának elemei az iránymutatók.

 1. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy már a nevelés-oktatás kezdeti szakaszában, első évfolyamtól kezdve fejlesszük diákjaink kommunikációs készségeit anyanyelvükön, majd más nyelven/nyelveken is. Úgy az anyanyelvi- mint az idegen nyelvi kompetenciák kialakításában nagy szerepet kapnak életszerű kommunikációs szituációk. Angol nyelvoktatásunk a beszédalapú tanítás metódusára épül, mindez kiegészül anyanyelvű angol nyelvtanárunk alternatív módszereivel.

 1. Iskolánk feladatának tekinti, hogy támogassa a hatékony és kiegyensúlyozott társas kapcsolatok-, a szociális kompetenciák kialakulását, az együttműködés-, a teamben való munka képességének elsajátítását. Ennek megfelelően nagyon körültekintően szervezzük tanulócsoportjainkat, alapos tervezés előzi meg a közösségek összeállítását. Igyekszünk nagyon sok olyan szituációt teremteni, ahol a diákok a tanulás során együttműködnek társaikkal, akár eltérő évfolyamba járók is. A rendszeres projektek, akár előre megadott-, akár önállóan vállalt témákban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek kellő rutint szerezzenek a kooperáció gyakorlatában.

 1. Egy pozitív énkép kialakításához át kell adnunk az önismeret fejlesztésének, a különböző önmegismerési technikák elsajátításának metódusait. E feladat ellátásának kulcsa egyrészt egy olyan diák-tanár viszony, amely a bizalomra épül, folyamatos kommunikációt feltételez, másrészt olyan iskolai hangulat, ahol egyenrangú partneri viszonyban létezik együtt tanár és diák, harmadrészt egy olyan értékelési rendszer, amelynek célja nem a büntetés, nem a hibák keresése és felmutatása, hanem az önbizalom, a motiváció erősítése. A fenti célokat szolgálja hagyományos önértékelési rendszerünk is.

 1. A Tópark Általános Iskola közössége számára nagyon fontos egy egymás tiszteletén alapuló, nem formális viselkedéskultúra kialakítása. Az itt megteremtett demokratikus környezet toleráns, elfogadó attitűdöt feltételez. Az iskolai demokrácia sarokpontja egy aktív, nem formális diákönkormányzat működése, ahol a diákok rendszeresen nyilvánítanak véleményt az iskolát érintő kérdésekben, aktív alakítói az iskolai életnek. Ezt szolgálja továbbá a gyerekközösségben működő ombudsmani rendszer, amely a problémák megoldásához, konfliktusok feloldásához ad rutint.

 1. Külön hangsúlyt helyezünk a testi egészséggel, a test nevelésével, a mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatainkra. A testnevelés órákon a szakember által végzett tudatos mozgásfejlesztésen túl a sport, a játék megszerettetése, a különböző sportágak szabályrendszerének minél szélesebb körű megismerése, valamint a versenyhelyzetben is a sportszerűséget szem előtt tartó hozzáállás kialakítása is cél.

 1. Egy teljes körű iskolai képzésnek elengedhetetlen feltétele, hogy a diákok birtokában legyenek a digitális platformokon folytatott kommunikáció és együttműködés-, a digitális tartalmak létrehozása-, a biztonságos eszközhasználat képességének. Úgy a tananyag feldolgozásában, mint a rendszeres projektmunkákban, valamint az önálló ismeretszerzés metódusának oktatásában nagy szerepet szánunk az IKT eszközöknek, az azok kezeléséhez szükséges felhasználói rutinok kialakításának. Ideértve egy a diákok biztonságát garantáló digitális etika felmutatását, valamint a kulturált digitális eszközhasználat tanítását.

 1. Már az alsó tagozaton elkezdjük a gyerekek pénzügyi tudatosságának fejlesztését. A különböző életkoroknak megfelelően, játékos feladatok segítségével vezetjük be őket a gazdálkodás, az üzlet világába. A matematikai tudás kialakításakor előnyben részesítjük a praktikus, az életszerű problémafelvetéseket, amelyek megoldása során fejlődhet a gyerekek ilyen irányú képessége.

 1. A mi diákjainkra szabott, élő, rugalmas helyi tantervünknek fontos részét képezi, hogy külön programok és projektek célozzák meg a vállalkozói, munkavállalói kompetenciák kialakulását. Rendszeresen szervezett, gyakran külső helyszíneken zajló programokkal igyekszünk megfelelni a pályaorientációs feladatainknak. Már alsó tagozattól kezdve ismerkedhetnek diákjaink azokkal a szakmákkal, foglalkozásokkal, karrierlehetőségekkel, amelyek majd nekik is rendelkezésükre állhatnak terveik megvalósításában. Ebben a munkánkban hagyományosan nagy segítséget kapunk szülői közösségünktől.

 1.  Ahogy a tananyag ütemezésénél, úgy a tanórákon kívüli, délutáni foglalkozások tervezésénél is fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak – az általunk kínált tananyagon túl – lehetősége legyen érdeklődésüknek megfelelő, számukra fontos témákat feldolgozni. Ezért igyekszünk egyre szélesíteni szakköri programkínálatunkat. Jelenleg és a következő tanévben működő szakköreink:

 • angol nyelvi,
 • PEK-torna – komplex mozgásos fejlesztő,
 • aikido,
 • úszás,
 • sakk,
 • 3D, scratch-programozás, VR, robotika,
 • Helen Doron angol,
 • kézműves,
 • vitakör,
 • iskolaújság szerkesztés.

A fent megfogalmazott tervek megvalósításában nagy segítség egy magán fejlesztő pedagógus (az iskola épületében), egy iskolapszichológus és több kiváló pedagógiai munkatárs.

Velük és az oktató-nevelő munkánkban partner szülőkkel együtt dolgozunk azon, hogy a fent vázolt alapelvek érvényes gyakorlattá váljanak.

Alapítók

Gády-Kayser Lilla

3 gyermekes családanya / a magániskola megálmodója és szervezője
Családanyaként úgy éreztem, hogy az iskolában eltöltött idő csak elvesz gyermekeim életéből, értéket pedig alig ad hozzá. Tudtam és éreztem, hogy ennél jobban, hasznosabban is tölthetik gyermekkorukat.
Egy olyan lehetőséget akartam megteremteni, mellyel a jövő kihívásaira készülhetnek fel, készségeik, képességeik fejlődhetnek. És mindeközben érdekes, boldog gyerekkoruk van.
Számomra küldetéssé vált, hogy a mai iskolás generációnak megadjuk a lehetőséget, egy boldog, kreatív és sikeres élet alapjainak megteremtéséhez, segítve ezzel társadalmunk felemelkedését!

Gády-Kayser Tamás

Közgazdász, gazdasági és üzletfejlesztési szakember, az OnlineTrainer egészség platform alapítója.
Pályafutásom során elsődlegesen üzleti területen tevékenykedtem, értékesítéstől a komplex  vállalatvezetésig. A multinacionális vállalattól az egy fős vállalkozásból piacvezetővé fejlesztett, és több ízben business superbrands díjat elnyert vállalkozásig.
Az iskola egy valódi szerelem, mely nagy lépés nekünk, kicsi de annál fontosabb lépés az emberiségnek, egy szebb jövő felé vezető úton.

Pedagógusaink

Szalai Linda Katalin

Intézményvezető

Fiatalon hosszú éveket töltöttem Németországban, ahol sportoló és edző voltam. Pályafutásom befejezése után itthon német nemzetiségi tanítóként több mint egy évtizedet töltöttem a közoktatásban rengeteg élménnyel és szeretettel gazdagodva. Ezután egy egészen új élethelyzetből kerültem a tóparkos családba.
Tanítványaimat olyan partnernek tartom, akikkel kölcsönösen sokat tudunk egymástól tanulni. Már egészen kicsi korukban elkápráztatnak tudásvágyukkal, érdeklődésükkel, ötleteikkel, tájékozottságukkal. Szeretném őket abban segíteni, hogy megtalálják a számukra helyes utat és később hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak.
Már alsós korban kiemelkedően fontosnak tartom a megfelelő kommunikációs formák elsajátítását és a stabil alapkészségek kialakulását. Annak, megértése, hogy ez mindenkinél egy eltérő folyamat, fontos része a modern pedagógiának. Úgy gondolom, hogy iskolánk megfelelő teret ad a kibontakozásnak, így azonnal otthon éreztem magam, amikor 2020-ban egymásra találtunk.
A múltban gyakran kerültem közel a kamasz korosztályhoz is, ezért a mestertanári képzés után szeretnék ismét velük foglalkozni.
Hiszek az élethosszig tartó tanulásban. Több szakmám is van, emellett jelenleg a MATE közoktatási vezető pedagógus szakvizsgával szakirányú egyetemi képzésén vagyok végzős hallgató.
Hiszem, hogy munkaközösség-vezetőként, majd jelenleg intézményvezetőként rengeteget tehetek azért, hogy az iskola egy biztos pont legyen bizonytalanul kavargó világunkban.

Göncz Karolina

Tanító, nyelvtanár, mozgásterapeuta

A gyerek olyan, mint egy kiapadhatatlan kút. Ha leeresztek hozzá egy üres vödröt, mindig kinccsel megtöltve húzom fel. Minden merítés a várakozás, a figyelem, a megismerés és felfedezés öröme. Ez a forrása mindannak, ami Európán át az Egyesült Államokig piciktől az egyetemistákig inspirált a pedagógiában. Legyen szó nyelvtanításról, mozgásról, művészetről vagy szociális területekről.
Megismerni és elfogadni, saját világunkat mások felé kitárni és kitágítani ez az én közös nyelvem a gyerekekkel. Hívó szavam a rácsodálkozás és mindaddig amíg ezt látom a szemekben tudom, hogy jó helyen vagyunk.

Ballai Oszkárné

Tanító

A pedagógus pályán több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezem, de a tanítás iránti odaadó, szeretetem és lelkesedésem mit sem változott az idők során. Mindig igyekeztem lépést tartani a változásokkal, felismerni, kielégíteni a környezetemben lévő gyermek egyéni igényeit, támogatni őket abban, hogy képességeik, tehetségeik, a lehető legjobban kibontakozhassanak. A gyerekek számára támogató, motiváló légkört teremtek, igyekszem fenntartani a veleszületett nyitottságukat, kíváncsiságukat a világ megismerése, a tanulás iránt.
Olyan módszerekkel dolgozom, hogy az egyéni haladás mellett a gyerekek közösen, csoportban, együtt jussanak eredményre, és ez felkészítse őket a való életre. Az iskola az én olvasatomban a kísérletezés, a felfedezés, az együttműködés az elmélyülés, az alkotás terepe, a tanulás a gyermeki természettel összhangban valósul meg. Hiszem azt, hogy minden gyermek tehetséges és különleges, alapfeladatomnak tartom a bennük lévő értékeket felismerni, kiaknázni, erősíteni.
Akkor vagyok boldog, ha a gyermekek szívesen járnak iskolába, eredményesen tanulnak és közben jól is érzik magukat.

Mező Anikó

Intézményvezető-helyettes

Pedagógiai munkám mottója egy kínai közmondás: A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy már pályám elején megismerkedhettem azzal a pedagógiai módszerrel és programmal, melynek kombinációja e mottó szellemiségében láttatta a tanítás és nevelés folyamatát, azaz szakmai, módszertani munkám alapjait a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés, illetve ezzel párhuzamosan az értékközvetítő és képességfejlesztő program megismerésének, elsajátításának, alkalmazásának köszönhetem.
Szakmai munkámat végig kísérte a folyamatos szakmai megújulás, rendszeresen vettem részt továbbképzéseken: szaktárgyi, módszertani, vezetői képzések segítették fejlődésemet, igazodva a pedagógiai kutatások friss eredményei által támasztott követelményekhez.
1995-ben bizalmat kaptam munkaközösség-vezetői feladatok ellátására alsó tagozaton. Tizenhat éven keresztül, 2011-ig láttam el ezt a feladatkört, majd 2011-től 2015-ig intézményvezető-helyettesi munkakört töltöttem be.  2015-ben a fenntartó váratlanul egykori iskolám, munkahelyem megszüntetéséről döntött, így több mint két évtized után új álláshelyet kellett megpályáznom. Ismét tanítóként dolgoztam, majd 2017-ben intézményvezető-helyettesi álláshelyet kínáltak fel egy intézményben, melyet elfogadtam. Azóta is e munkakörben dolgozom, 2022 decembere óta már a Tópark Általános Iskola közösségéhez tartozva. 2016-ban Pedagógus II. pedagógus besorolási fokozatra irányuló sikeres minősítési eljárásban vettem részt.
Szerencsésnek érzem magam, hogy pályafutásom során megadatott a lehetőség a folyamatos szakmai fejlődésre, új feladatkörök kipróbálására. A kihívásoknak mindig igyekeztem/igyekszem eleget tenni, kitartó vagyok a feladatok elvégzése során, munkámban törekszem a pontosságra és igényességre.

Fehér Viktória

Tanító

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek számára a lehető legtöbbet adjam, és ebből a kapcsolatból kölcsönösen tanuljunk valamit. Gyermeklelkűként mindig is megtaláltam a közös hangot a kisebbekkel. Szeretnék az őket körülvevő és csodákkal teli világ részesévé válni, ahol bárkiből lehet kiselefánt, vagy éppen dínó kutató.
Tanítóként hivatásomnak érzem, hogy minden lehetséges eszközzel támogassam fejlődésüket, és egy megfelelő környezetet alakítsak ki növekedésükhöz. Én a gyermeket leginkább egy aprócska maghoz tudom hasonlítani, amely tele van lehetőségekkel, és a megfelelő mennyiségű szeretettel, odafigyeléssel és törődéssel káprázatos termést tud hozni.
Hiszem, hogy a megfelelő termőtalaj az alternatív pedagógiai módszerekben rejlik, melyet a Tópark Általános Iskolában találtam meg évekkel korábban. Régóta figyelemmel kísértem az iskola tevékenységét, és büszke vagyok arra, hogy a tagja lehetek a tantestületnek.

Murai-Szabó Mercédesz

Tanító

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem 2011-ben tanító, majd 2014-ben neveléstudomány szakos bölcsész diplomát, kora gyermekkor pedagógiája szakirányon.
Gyermekkorom óta pedagógus szerettem volna lenni, nagy családban nőttem fel, mindig sok gyerek vett körül. Már gyermekként élvezettel tanítgattam a kicsiket, szívesen vigyáztam rájuk és játszottam velük. Azt hiszem, már akkor eldőlt a sorsom, hogy pedagógus leszek.
Fontos számomra a nyugodt, szeretetteljes légkör, melyben a gyerekek biztonságban érzik magukat, ahol bármit őszintén meg tudunk beszélni, lehet véleményt mondani, hibázni, igyekszem számukra ezt a légkört megteremteni. Hiszem, hogy mindenki tehetséges valamiben, ezért tanítványaim erősségeit keresem és segítem őket, hogy kibontakozhassanak. A Tópark Iskolában megvalósuló családias környezet, az alacsony csoportlétszámok, az egyéni érdeklődésre épülő nyitott tanulás lehetőséget teremt arra, hogy mindezt közösen megvalósítsuk.
Szabadidőmben szeretek kézműveskedni, rajzolni, festeni és kirándulni.

Horváth János

Tanító, könyvtár szakos pedagógus

Az oktatásban eltöltött három évtized alatt több diákgenerációval dolgoztam együtt, különböző társadalmi réteghez tartozó gyerekekkel, tanulási nehézségekkel küzdő- és kiemelkedően tehetséges diákokkal is, falusi-, kisvárosi-, megyeszékhelyi iskolákban. Tanítottam őket és tanultam tőlük, mert a legjobb továbbképzés a tanítási gyakorlat.
Napjainkban a megváltozott, és folyamatosan változó kulturális- és technikai környezet új munkaformákat, metódusokat követel. Tanítási módszereinkben a hangsúly egyre inkább a rendelkezésünkre álló ismeretanyagban való eligazodás megsegítése, a világ közös felfedezése felé tolódik el.
Szigorúan tudományos alapokon nyugvó, élményszerű, a gyerekek személyiségéből kiinduló, velük közösen tervezett munkát képzelek el, amelynek feltételeit a Tópark Általános Iskola keretei adják.

Rácz László

Földrajz-testnevelés szakos tanár

Tanulmányaimat Nyíregyházán végeztem Földrajz – testnevelés szakon. Gyermekkorom óta vonz a Távol- keleti kultúra és a harcművészetek, melyet 16 éves korom óta oktatok. A természet világa, a csillagoktól a föld mélyéig mindig is közel állt hozzám, és folyamatos kutatásra késztetett. A közoktatásban eltöltött évek során, rájöttem, hogy a gyerekekkel együtt fejlődni, fej-fej mellett, közösen kutatni, rájönni a világ titkaira, megérteni a természet jelenségeit, a legnagyobb kincs.
Az egyéni vélemény, amikor egy gyermek kifejti, ki meri fejteni saját gondolatait, hozzátéve azokat a meglátásokat, melyek a közös tanulás során születtek meg benne, nagy ajándék, hiszen óriási bizalom és együttműködés szükséges hozzá.
Tanítványaimtól, rengeteget tanultam az elmúlt harminc évben. Tanítási módszereim, mindig figyelembe vették, hogy minden tanítvány más és más egyéniség, egyéni látásmóddal és gondolatvilággal.
Célom, hogy a gyerekekkel együtt, egy csapatként derítsük fel a világ csodáit, megértsük azokat a folyamatokat, melyek mindennapi életünkre is kihatnak. Közösen tanuljunk és fejlődjünk, erősítve és segítve egymást.

Móriczné Balatoni Tünde

Matematika-informatika szakos tanár

Matematika-számítástechnika szakon végeztem az egri tanárképző főiskolán, majd informatika tanári diplomát szereztem a Debreceni Egyetemen.
A Tópark Általános Iskolában tett első látogatásom után tudtam, hogy nekem itt a helyem, mert a tanár-diák közötti partneri viszonyban hiszek, valamint abban, hogy a tanulás lehet örömteli, sikerélményt adó felfedezés.
Minden egyes napon az hajt, hogy inspiráljam diákjaimat a világ megismerésére, megláttassam velük a matematika szépségét, és akinek eddig nem sikerült, az megérthesse az addig érthetetlent. Törekszem vidámságot és békét teremteni magam körül. Hiszem, hogy őszinte kommunikációval, érzékeny egymásra figyeléssel egy egymást elfogadó és tisztelő közösséget építhetünk. Közel áll hozzám a kézműveskédés és a társasjátékok világa. Sok-sok éve énekelek a Törökbálinti Kamarakórusban.

Jandrasics Zsófia

Biológia szakos tanár

Már gimnazista korom óta a biológia iránt érdeklődtem a leginkább, ezért a továbbtanulásban is ezt az irányt választottam. Az ELTE-n végeztem biológusként, de mindvégig sokkal jobban érdekelt a gyerekekkel való foglalkozás, mint a laboratóriumi kutatómunka. A tanárképzés elvégzése során lehetőségem volt táborokat szervezni a gyerekeknek, ahol teljesen más oldalukat láthattam. Emiatt jelentkeztem ebbe az iskolába, hiszen nagyon fontosnak tartom a gyerekek megismerését és a közvetlenebb kapcsolat kialakítását. Ezek mind lehetővé teszik, hogy a nekik legmegfelelőbb és leghatékonyabb módon tanulhassanak, úgy, hogy közben figyelembe vesszük az érdeklődési körüket, így élményekkel gazdagodhatnak. Biológiatanárként pedig fontosnak tartom, hogy a gyerekek egészséges életmódot folytassanak, megismerjék a természetet, óvják környezetüket és meglássák mindennapjaikban az őket körülvevő értékeket.

Varga Ámor

Testnevelő tanár, délutános pedagógus

Végzettségemet a Testnevelési Egyetemen szereztem. A sport és a mozgás mindig az életem része volt. Már 5 éves koromban elkezdtem rendszeresen sportolni és ez kitart a mai napig.
3 év szertorna és 15 év párbajtőrvívás után tudom mit jelent versenyszerűen sportolni iskola mellett. Fontosnak tartom, hogy egy gyermek rendszeresen mozogjon, mert fitten tart, feltölt energiával, növeli az önbizalmat, kitartást ad.  Amellett, hogy egészséges, sok barátot lehet szerezni egy egyesületnél és igen jó dolog egy csapathoz tartozni. Az órákon próbálom a feladatokat játékossá alakítani, hogy a gyerekek ne feladatnak lássák az egyes gyakorlatokat, hanem élvezzék a mozgást.
Kiemelten figyelek arra, hogy délután a gyerekek kint legyenek a jó levegőn, ezért minden nap –ha az időjárás megengedi-, az udvaron is vagyunk. A szabadban végzett játék fejleszti a kreativitást, javul a gyermek döntéshozatali mechanizmusa, fejlődik az önállósága, szervezőképessége.  A gyerekek könnyebben teremtenek kapcsolatot egymással, így fejlődik a szociális képességük is. A szakkörök pedig ideális alternatívát adnak az idő hasznos eltöltésére.

Lilinger Lilla

Pedagógiai munkatárs, 3D oktató, Logiscool oktató, Szociális munkás, Marketing szakember

Szeretek a gyerekeknek boldog, örömteli, kreatív napokat teremteni, velük közösen tanulni, új dolgokat felfedezni és tőlük tanulni.
Fontosnak érzem a mai világban az informatikai naprakészséget, ezért a közös projektek készítése során sok online felületet használunk. Önálló véleményalkotásra biztatom őket és hogy minden helyzetben nyitottak legyenek.
Örülök, hogy a kezdetektől fogva részese lehetek az iskola kialakulásának/kialakításának. Az itt tapasztaltak alapján nagyon hasznos a vegyes korcsoportos tanulás. Látom, hogy a tárgyi tudás mellett csapatmunkában való gondolkodásra és az összefüggések felismerése ösztönzi őket. Sokszor beszélgetünk szabadon, kötetlenül, akár egy nagy család, így mindenki kiteljesedhet.
Mindenki más, de mégis egy nagy egész vagyunk.

Ujvári Viktória

Angol nyelvtanár, pedagógiai munkatárs

A tanárképzés során mindig az izgatott a legjobban, hogyan segíthetünk a gyerekeknek kihozni magukból a bennük rejlő rengeteg lehetőséget. Fontosnak tartottam megérteni, mi lehet az oka annak, hogy néhány gyereknek a képességei kibontakoztatása könnyebben megy, mások pedig nehézségekbe ütköznek. Célom, hogy ebben az izgalmas folyamatban támogassam a tanulókat és iskolánk pedagógusait.
Hiszek abban, hogy minden egyes gyermek csodálatos dolgokra képes, ha elfogadó, empatikus, szeretetteljes légkörben tanulhat, élheti mindennapjait. A Tópark Iskolában ilyen légkör várja a gyerekeket és engem örömmel tölt el, hogy részese lehetek ennek a különleges közösségnek.

Pálné Katona Csilla

Pedagógiai munkatárs, óvodapedagógus, ELTE tanító hallgató

Pedagógus pályafutásomat óvodapedagógusként kezdtem. Alapvetően a kisiskolás korosztály áll hozzám közel, de a nagyobbakkal is megtalálom a hangot. Mindig rácsodálkozom, milyen sokfélék a gyerekek, mindegyikük egy önálló kis csoda, amely csak arra vár, hogy a megfelelő közegben kibontakozhasson, megmutathassa, ami benne lakozik. Hiszem, hogy a mi feladatunk ebben támogatni őket, teret adva érdeklődésüknek, hogy a saját útjukra találjanak, legyenek bármely életkorban.
Bár eddig jórészt a közoktatás berkei között dolgoztam, mindig igyekeztem a gyerekek szemszögéből rálátni a világra. Szívesen dolgoztam fel olyan témákat is velük, amelyek nem feltétlen voltak tervezve, vagy nem szerepeltek a tanmenetben, de kíváncsiak, érdeklődőek voltak, adott volt a lehetőség a látókörük tágítására, új ismeretek megszerzésére. Nagyon vonz az alternatív pedagógiák ötvözése, a projekt munka, és úgy érzem szakmailag is nagy fejlődés lehetősége áll előttem, így nagy álmom látszik most valóra válni a Tópark iskola közösségében.

Frankovics György

Pedagógiai munkatárs (ELTE hallgató természetismeret szak)

Iskolai tanulmányaim befejezése után nekivágtam a nagyvilágnak. Több évig éltem Franciaországban, ahol egy külföldi diákokat foglalkoztató nemzetközi iskolában tanultam a nyelvet és végeztem tanulmányaimat. Hat év után honvágytól szomjasan hazatértem, majd egy aquafitnesz edzői képzésen vettem részt. Ezek után nagyobb kihívásra vágytam, ekkor fogalmazódott meg bennem a gyerekekkel való foglalkozás, a tanítói hivatás.
Mottóm: mindig fejlődve élni, és megélni minden pillanatot, mert minden értünk történik. Jelenleg az ELTE hallgatója vagyok, természetismeret szakon végzem tanulmányaimat. Elkötelezettje vagyok az alternatív módszereknek, mint az életben, úgy az iskolában is. Számomra nagyon fontos a közösség építő ereje, rengeteg tapasztalással gazdagodtam külföldön, a mai napig tudatosan szervezem hétköznapjaimat.
Úgy érzem, az élet mindig adott lehetőséget a fejlődésre és csodás dolgok kipróbálására. Számomra a Tópark Iskola egy hihetetlen nagy lehetőség, hogy egy fantasztikus közösséghez tartozzak, ahol kibontakoztathatom tudásomat, illetve szerzett tapasztalataimra alapozva építhetem tovább hétköznapjaimat. Napközisként debütáltam az iskolában, a 2022/23-as tanévtől már csoportvezetőként folytatom munkámat. Örülök, hogy részese lehetek a gyerekek életének, a nyitott tanítási módszerrel könnyen fejlődhetünk és szebbé tehetjük egymás életét. Apró lépésekkel teszünk meg egy közös utat, ahol minden kis lábnyom maradandót alkot, ahol a csodák életre kelnek.

Vida Mónika

Történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Mesterfokú tanulmányaimat 2023-ban végeztem történelem, valamint magyar nyelv és irodalom tanári szakon. Egyetemi felkészülésem harmadik évétől kezdve igyekeztem minél több szakmai tapasztalatot szerezni, ezért különböző kreatív és felzárkóztató foglalkozásokat, felvételi elkészítő órákat tartottam, rendezvényeket és táborokat szerveztem különböző évfolyamok számára, egészen az óvodás korcsoporttól nyolcadik osztályig. Később az egyéves szakmai gyakorlatom során lehetőségem nyílt a középiskolás korosztállyal is jó kapcsolatot kiépíteni. Leginkább a közös fejlődésben hiszek, abban, hogy egymást segítve, megfelelő odafigyeléssel és nyitottsággal érdemes tanulni és tanítani egyaránt. Célom, hogy a gyerekek bizalmát elnyerjem, kreatív módszerekkel megmutassam nekik milyen színes és érdekes a világ a történelem és az irodalom szemüvegén keresztül.

Devecz Ildikó

Operatív igazgató, titkárságvezető

Feladataim közé tartoznak az operatív intézményműködtetés területén lévő feladatok, a titkárság vezetése, az intézményi adminisztráció. Segítem a Fenntartó, az Intézményvezető és Intézményvezető helyettes munkáját. Segítséget nyújtok a kollégáknak, a gyerekeknek és a szülőknek az adminisztrációban, illetve hivatalos ügyek intézésében.
Ezeken kívül hozzám tartozik még az iskolával kapcsolatos általános kérdések, feladatok megoldása, az étkeztetéssel kapcsolatos pénzügyek kezelése, az iskolaorvossal, védőnővel, védőoltással, szűrővizsgálatokkal és fogászati kezelésekkel kapcsolatos teendők, beosztások.

Gazdag-Horony Bernadett

Angol nyelvtanár

Angol és olasz szakos egyetemi diplomával rendelkezem, pedagógus végzettségem is van. 20 éve tanítok aktívan, kezdetben felnőtteket tanítottam, majd kisebb-nagyobb gyerekeket, tinédzsereket, többek között a Helen Doron English módszer aktív tanáraként 14 évig. Rengeteg tanulót készítettem fel közép- és felsőfokú nyelvvizsgára sikeresen.
A beszédalapú nyelvoktatásban hiszek.

Hegyiné Havasi Noémi

Testnevelő-gyógytestnevelő tanár

A mottóm: “Nem azt akarjuk megtudni, hogy a gyermek mit nem tud, hanem azt, hogy mit tud!”
Gyermekkorom óta tudom, hogy a mozgással és a gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Sportos nagyszüleim révén alkalmam nyílt rengetek sportot kipróbálni és rendszeresen, versenyszerűen űzni. Ezek hatására vált számomra egyértelművé, hogy testnevelő tanári pályára kell mennem.
2005-ben nyertem felvételt a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Testnevelő tanár-gyógytestnevelő tanári szakára, majd családi egyesületet alapítottam a nagymamámmal, ahol igen hamar kipróbálhattam magam. Itt dolgoztam röplabda szakedzőként 7 éven át.
Az egyetem utolsó évében felvételt nyertem egy VII. kerületi közgazdasági szakközépiskolába, mint testnevelő tanár. Nemcsak a gyakorlatban alkalmazhattam az egyetemen tanult pedagógiai, pszichológiai és sportági tudásomat, hanem megtanultam, hogy hogyan kell kezelni a különböző kultúrájú és viselkedésű tanulókat, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket. Az itt megszerzett tudásommal kerültem át a Budapest XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnáziumba, ahol egy csodás környezetben folytathattam a testnevelő tanári munkámat Kislányom születéséig.
Gyógytestnevelő tanári végzettségemmel több fejlesztő továbbképzésen részt vettem, ahol a tudásomat kibővítettem, mozgásfejlesztő lettem.
A mozgás nem csak az egészségre van pozitív hatással, hanem a tanulási képességeinkre is.

Mester Martina

Pedagógiai munkatárs

Igyekszem a legjobb énemet adni. Szeretek sikereket elérni és fejlődni. Sok évnyi sport van a hátam mögött, emiatt nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Megtanultam csapatban dolgozni, elfogadom a körülöttem lévőket és ami a legfontosabb számomra, hogy minden korosztállyal megtalálom a közös hangot. Falusi lányként rengeteg álommal indultam, amik mára valósággá növik ki magukat. Szeretném erre buzdítani a gyerekeket is, hogy minden álmot valóra tudnak váltani.
Szeretnék kölcsönös bizalmat kiépíteni ahhoz, hogy igazán örömteli legyen a közös munka. Azt gondolom, hogy a TAI keretein belül van lehetőségem fejlődni, és azonosulni tudok az iskola gondolkodásával. 

Napirendünk

08.0008.15Megérkezés
08.1509.00Beszélgetőkör, gyűlés
09.0010.30Tanulási sáv
10.3011.00Nagyszünet
11.0012.40Tanulási sáv
12.4013.10Zárókör
13.1013.40Ebéd, pihenés
13.4014.30Tanulási sáv, sportkör, alsósoknak szabad játék
14.3016.30Szabad játék, alkotás, különórák
16.30Zárás, ügyelet (Hétfőtől csütörtökig)
15.30Zárás, ügyelet (Pénteken)

Iskolánkban az alsó- és felső tagozatok különbözőképpen szerveződik a tanulás:

A kicsik összevont csoportokban tanulnak, két-két évfolyam együtt. Egy tanulóközösségben maximum 15-18 gyerek dolgozik 2-2 pedagógussal folyamatosan. A csoportok összeállítása év elején történik.

A nagyok évfolyamonként alkotnak egy csoportot, szintén maximum 18 tanulóval, de szakos tanárok irányításával.

Az angol nyelv oktatása 1. osztálytól kezdve kisebb csoportokra bontva zajlik, két tanárral, egyikőjük angol anyanyelvű.

A gyerekek minden reggel negyed kilencre jönnek iskolába. Fél 9-kor kezdődnek a foglalkozások, minden csoportban egy fél órás beszélgető-körrel. Az első másfél órás tanulási sáv 9 órától fél 11-ig tart, ez alatt két tanóra zajlik. A nagyszünet 11 óráig tart, a gyerekek lehetőség szerint a szabadban töltik pihenőidejüket.

11 óra után kezdődik a második tanulási sáv újabb két tanórával 12.40-ig, amikor is az alsó tagozatosok megebédelnek, a felsősök záró beszélgető-körön értékelik a napot. Nekik utána következik az ebéd. Ebéd után az alsósok beszélgető-köre következik, míg a felsősök tanulnak még egy órát. A munkának fél 3-kor van vége, délután a gyerekeket a napközis tanárok foglalkoztatják. Lehetőség szerint ismét egy szabadtéri programmal kezdődik a napközi.

A délutáni szakkörök szintén fél 3-kor kezdődnek.

Szakköri kínálatunk: angol nyelvi, PEK-torna – komplex mozgásos fejlesztő, aikido, úszás, sakk, 3D, scratch-programozás, VR, robotika, Helen Doron, kézműves, vitakör, iskolaújság szerkesztés.

Házi feladat nincs, a gyerekek csak saját motiváció alapján dolgoznak otthon, szabadon választott, nem kötelezően előírt feladatokkal.

Gyakran szervezünk a gyerekeknek külsős programokat, egyrészt pályaorientációs céllal, másrészt minden hónapban egyszer színházba, múzeumba, egyéb kulturális programra visszük diákjainkat.

Rólunk mondták

Partnereink

Gyakran Ismételt Kérdések

Mikor kezdődik a tanítás reggel? És meddig tart?

Minden hétköznap 8:00-tól nyitva áll az iskola kapuja. 8:15-ig kell beérkezni. A tanítás hossza az órarendtől, évfolyamtól és délutáni szakköröktől függ.

Milyen délutáni foglalkozások vannak?

Jelenleg aikido, sakk,  kézműves, PEK komplex fejlesztő foglalkozás, Helen Doron angol, iskolai angol szakkör, úszás foglalkozásokra lehet jelentkezni. Ezek egy része önköltséges. Tervben vannak informatikai szakkörök: robotika, scratch programozás, 3D, VR.

SNI-s gyerekeket fogad-e az iskola?

Nem, mert sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához nem rendelkezünk szakemberrel.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek?

A gyerekek kis létszámú csoportokban tanulnak, általában 2 csoportvezetővel.

Milyen nyelvet tanulnak a gyerekek az iskolában, milyen rendszer szerint?

Az első osztálytól kezdődően angol nyelvet tanítunk az iskolában. Nem kéttannyelvű az oktatás. Anyanyelvi tanárok és szakkörök  segítik a gyermekek fejlődését. Nyelvtudás szerint bontjuk őket csoportokra már első évfolyamtól.

Tud-e olyan gyermek csatlakozni a felsőbb évfolyamokra, aki eddig nem tanult angol nyelven?

Igen, nem feltétel az angol nyelvtudás. Természetesen a lemaradását idővel be kell hoznia.

Nyáron lesznek foglalkozások?

Nem, nyáron a családdal vannak a gyermekek.

Hány gyereket vesznek fel? Van -e jelenleg szabad hely?

Az aktuális helyekről kérjük érdeklődjön a titkárságon!

Használnak -e digitális eszközöket a tanulók?

Mindig a korosztálynak megfelelő szinten fejlesztjük a gyerekek digitális kompetenciáit. Felsőbb évfolyamokon már a napi tanuláshoz is használnak számítástechnikai eszközöket.

Támogatja-e az iskola a tehetségeket, sportolókat?

Igen, mindenképpen, nagy örömmel!

Az 1 évre fizetendő tandíj 10 vagy 12 hónapra értendő?

Egy egész évre, vagyis 12 hónapra kell fizetni a tandíjat.

Mi van benne a hozzájárulás összegében?

 • havi tandíj (tanárok, helyszín, rezsi költsége)
 • minden olyan eszköz, amit a gyerekek az iskolában használnak: tankönyvek, taneszközök
 • az iskola által használt oktatási szoftverek díja
 • tartalmazza a közös használatú digitális eszközöket, laptopokat, de a napi szintű egyéni használatú laptopok már a család költsége

A hozzájáruláson kívül vannak-e költségek?

A hozzájárulás nem tartalmazza az étkezést, a kirándulás költségeit és a fizetős szakköröket.

Mit kell hozni az iskolába?

Tornafelszerelést, korosztálynak megfelelő tolltartót, váltócipőt és váltóruhát, a gyermek nevével ellátott zárható kulacsot, tízórait és uzsonnát, 4. osztálytól működő tabletet vagy laptopot az önálló tanuláshoz.

Mennyit lehet hiányozni?

A hiányzások kezelésében a hatályos oktatási törvény szabályozását követjük.

Elérhetőség


2051 Biatorbágy, Sasbérc u. 1.

Titkárság: +36 20 518 2895

Intézmény telefonszáma: +36 23 791 708

info (kukac) toparkiskola (pont) hu

jelentkezes (kukac) toparkiskola (pont) hu
  Üzenet*